Hyundai Palisade lộ giá tính thuế trước bạ và loại động cơ. Khả năng sẽ được bán ra thị trường trong năm 2019

0969 36 37 68